Del dette

Om Pædagogisk Center

Pædagogiske Center er det sted, hvor alle skolens medier er samlet. Elever og lærere kan låne bøger, lydoptagere, kameraer, film med videre samt hente inspiration til undervisningen. Desuden kan elever, pædagoger og lærere være på Pædagogisk Center og arbejde alene eller i grupper. Forældre er også velkomne på Pædagogisk Center, hvor de naturligvis også kan låne bøger. Eleverne har på skift mulighed for at benytte Pædagogisk Center i frikvarterne – se skema på døren ved læringscenteret.

Pædagogisk Center arrangerer i løbet af året en lang række udstillinger og aktiviteter. Ofte vil aktiviteterne være i forbindelse med temaer og projekter, der foregår på resten af skolen eller i en af skolens afdelinger.

CENTERTEAM

På Pædagogisk Center arbejder:

 • Leder af læringsmiljøet og skolebibliotekar Pia Mølholm
 • IT- og læringsvejleder  Morten Randbøll Petersen
 • Innovations- og læringsvejleder Anne Werner
 • Læringsvejleder Betina Rex
 • Læringsvejleder Frederik Bretton-Meyer
 • IT-medarbejder Stig Jespersen
 • Læringsvejleder og naturfagsvejleder Anette Vestergaardcenterteam november 2016

Ud over ovennævnte vejledere, der også har åbningstid på læringscenteret, har vi  følgende vejledere ansat på skolen:

 • To læsevejledere
 • To matematikvejledere
 • En bevægelsesvejleder
 • To LKT vejledere
 • En dansk som andet sprogvejleder
 • En inklusionsvejleder
 • En sprogvejleder
 • En praktikvejleder
 • Tre læringsvejvisere
 • En udskolingsambassadør