Del dette

Årets kunstner 2011: Maria Finn

mariafinnÅrets kunstner på Utterslev Skole 2011 var kunstneren Maria Finn, der er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi.
Maria var i en periode ansat som huskunstner på skolen, støttet af Statens Kunstfond. Eleverne på 7. årgang samarbejdede med kunstneren og udarbejdede kunsthæfter og billeder. Eleverne lavede ”dagbøger” med ord og billeder, der beskrev deres registrering af omverdenen. En del af denne registrering foregik ved Utterslev Mose, hvor eleverne anvendte deres iPads. Selvom det som udgangspunkt var tænkt som et kunstprojekt, kom det helt naturligt til at være endnu et projekt under den naturfaglige profil.
Idéen var at blande mere traditionelle måder at registrere verden på med elevernes personlige erfaringer for at se området med nye øjne. Projektet gav eleverne metoder til at opdage andre måder at registrere verden på som kunne hjælpe dem til at blive bedre til at formulere og udtrykke deres egne erfaringer i ord og billede.
Eleverne på 7. årgang blev introduceret for Maria Finns eget arbejde, (via ord, foto, tegning, film etc.).

På Pædagogisk Center var Maria Finns og elevernes værker udstillet ligesom årgangene kunne få et oplæg om årets kunstner.